Kas yra runos ir kam jos yra skirtos?

runos.kalnu.kristolas

Paslaptingi archajiški simboliai, apipinti legendų, mitų ir nežinomybės.  Socialinėse medijose, televizijoje bei žodžiuose, perduotuose iš lūpų į lūpas, šie simboliai yra dažnai perteikiami kaip neva tamsos įrankiai. 

Remdamasi literatūra, savo įžvalgomis ir asmenine patirtimi, noriu pakeisti nusistovėjusį senąjį mąstymą ir atskleisti kokią didžiulę vertę bei naudą šios šventos energijos neša žmonijai, Žemei ir Visatai.

Visų pirma, norint suvokti ir pajausti tikrąjį runų gylį, reikia nerti į Šiaurės mitologiją. Iš savo patirties pastebėjau, jog šios energijos tampa kur kas reikšmingesnės, galingesnės ir stipriau pajaučiamos, įsigilinus į jų kilmę, istoriją, Dievų bei Deivių profilius, archetipus.

Tikslus runų atsiradimo laikas ir vieta nėra žinomi, kadangi beveik visi šaltiniai buvo sudeginti katalikų bažnyčios. Seniausi likę padavimai (Sen. Norvegų k.- edda), šaltiniai ir raštai yra saugomi Islandijoje, tačiau Islandų, Skandinavų ir Germanų runų simbolika bei samprata visgi nėra vienoda, dėl to šiame straipsnyje dėmesį skirsiu būtent Elder Futhark pirmapradžiui raidynui.

runos.moneta

Runų kilmės ir istorijos apžvalga

Runų atsiradimo istorijos ir teorijos yra kelios, kadangi šie simboliai buvo naudojami  ne tik skandinavų, bet ir germanų šalyse, o panašių simbolių junginių bei sigilų buvo rasta visoje Europoje. 

Keletas runologų mano, jog runų raidynas glaudžiai siejasi su Senovės Graikų alfabetu, tačiau ši teorija nėra populiari, kadangi šie simboliai yra daug senesni už Senovės Graikiją.

Pagal Šiaurės legendą, runos buvo padovanotos Odin‘ui ( Olandų k. -Wodan), kai jis savo noru pasiaukojo už žmoniją ir buvo pakabintas ant Pasaulio medžio (Sen. Norvegų k. – Yggrasil). Po 9 dienas ir 9 naktis trukusios pasiaukojimo ir žinių iniciacijos, Wodan‘as susijungė su kosmine sąmone ir įgavo 24 runų simbolių ir energijų išmintį.

Gilinantis į šamanizmą, tarp Amerikos indėnų, Sibiro ir kitų genčių, yra praktikuojama panaši savanoriška kančios technika. Šamanas savo noru pasirenka badauti, kęsti skausmą ir patirti įvairiausius išbandymus, kurių metu būtų pereinami gyvybės ir mirties barjerai. Šios praktikos metu, žmogus susijungia su kosmine sąmone, patiria nušvitimą ir gauna nenusakomą išmintį.

Ši, susijungimo su kosmine sąmone, badavimo praktika yra plačiai praktikuojama ne tik tarp įvairių genčių, šamanų, tačiau ir tarp Tibeto budistų, svamių.

Wodan‘o legenda  man labai primena Reiki meistro, daktaro Mikao Usui  istoriją. Pajutęs įkvėpimą, Dr. Usui su savimi pasiėmė 21 akmenį, padėsiantį skaičiuoti dienas ir leidosi į kelionę ant Kurama kalno. Po 21 badavimo ir meditacijų dienos, Usui pajuto per karūninę čakrą tekantį srautą, susijungimą su kosmine sąmone, kuri jam perteikė Reiki simbolius, susijungimą su Dieviškąja energija bei gydymo rankomis gebėjimą.

Taigi, galbūt Odinas buvo šamanas, perėjęs šią kančią, įgavęs kosminį ir Dieviškąjį žinojimą bei padovanojęs žmonijai runas.  Juk nebereikalo Odinas yra vaizduojamas trejomis reikšmėmis, kaip karys, keliautojas ir šamanas. Legendos ir pasakojimai apie Wodan‘ą nusipelno atskiro straipsnio, kadangi jo kaip Dievo profilis, istorija ir simbolizmas yra neįtikėtinai gilūs, platūs ir be galo detalūs.

Runų raida

Kadangi nėra tikslaus žinomo laiko, kada runos buvo padovanotos žmonijai, manau tikslingiausia būtų sakyti, jog šie simboliai „atsirado“ maždaug  tarp 1-2 amžių. Elder Futhark rinkinys yra skirstomas į dar dvi jaunesnes sistemas.

5 a. viduryje, prasidėjus Saksonų, Anglų ir Jutų migracijoms į Britaniją, pagrindinė 24 runų sistema pradėjo formuotis į naująjį  Anglo-Saxonų futhark‘ą (rinkinį). Keičiantis dialektams, kultūrai, pamažu pradėjo keistis ir raidyno skambesiai.

Antroji Elder Futhark raida vyko 8 a. Skandinavijoje, kai rinkinys, taip pat dėl lingvistikos pokyčių susitraukė per atą (aštuonetą) ir sumažėjo iki 16 runų. Mano manymu, tai be galo įdomu, nes Šiaurės mitologijoje 8 yra labai ypatingas skaičius, kadangi runų rinkinys yra skirstomas į 3 atus (Sen. Norvegų k. – aettir).

Turbūt daugumoje šaltinių rasite, jog runos tai vikingų raidynas, tačiau kaip jau perskaitėte, šie simboliai atsirado daug seniau nei 8a. Iš tiesų, vikingai buvo kariai, keliautojai, gamtos vaikai, tad jie tikrai nepasižymėjo raštingumu. Manau, jog  dėl to raidynas ir sumažėjo visu aštuonetu. Runas pagrinde jie naudojo žinučių perdavimams bei apsaugai. Runų simboliai puošdavo jų kardus, aksesuarus, rūbus, namus.

Tik išminčių, okultistų ir protėvių, praktikuojančių dvasingumą bei magiją dėka, runų energijos atsiskleidė kaip daug galingesnis įrankis nei būtų galima įsivaizduoti tuometiniam žmogui. Protėvių ir runų praktikų dėka, susikūrė ir atsiskleidė tikrasis runų futhark’as.

Moderniuose, šiuolaikinuose runų skaitymuose dažnai yra naudojama 25-toji, tuščioji runa, tačiau runų meistrų bei, mano manymu, ji nėra reikalinga, tuo labiau reikšminga.  Šios runos panaudojimas priklauso tik nuo žmogaus dirbančio su runomis, tad jei bendraujate su šiomis energijomis, skatinu jus patiems nuspręsti, ar ji jums reikalinga. ☺

Kurį laiką gyvenau su tuščiąja runa, tačiau su ja neužmezgiau jokio ryšio, veikiau jos buvimas rinkinyje mane trikdė, nes vidinis pajutimas sakė, jog jai čia ne vieta. Mano manymu, 24 runų sistema yra be galo tikslingai apskaičiuota ir kiekviena energija turi labai gilias reikšmes, susijusias su Dievybėmis bei Šiaurės mitologijos istorija ir jos raida, astrologija bei gamtos ciklais, tad tuščioji runa šiuo atveju tiesiog iškrenta iš istorinio, gamtinio bei energetinio konteksto.

runos.upelis

Taigi, kas iš tiesų yra tos paslaptingosios runos?

Runos yra ypatingai stipri grynosios energijos forma, egzistuojanti tarp pasaulių ir dimensijų. Tai yra nenusakomai galingos apsaugančios, stiprinančios, gydančiosios energijos, padedančios dirbti ne tik su fiziniu, bet ir kitais mūsų energetiniais kūnais.

Sergėdama šias energijas, šiame skyriuje neanalizuoju runų reikšmių ir nepasakoju kaip reikia su jomis dirbti. Norintiems pažinti šių energijų šventumą nuoširdžiai rekomenduoju susirasti mokytoją, su kurio/ios  vedimu, priežiūra ir pagalba išmoktumėte atsakingai ir pagarbiai naudotis šiuo sakraliu įrankiu. ♥

Prieš neriant į šiek tiek platesnę runų analizę bei jų vertę, noriu pasidalinti keliomis, mano manymu, labai svarbiomis įžvalgomis.

Runų energijų panaudojimas labai priklauso nuo žmogaus dirbančio su šiomis energijomis ketinimo, dėl to yra svarbu atsirinkti tinkamą, patikimą runų burėją, gyduolę/-į.  Tikrai ne paslaptis, jog yra žmonių užsiiminėjančių juodąją magija, užkeikimais ar kitomis prieš kito asmens  laisvą valią bei Visatos dėsnius veikiančiomis praktikomis. 

Noriu pabrėžti, jog  aš renkuosi su runomis dirbti tik per šviesos ir meilės prizmę. Suvokdama elementarius Visatos ir karmos dėsnius, griežtai neužsiimu juodąja magija, to nepropaguoju, o atvirkščiai, siekiu pakeisti nusistovėjusias ir tamsoje įsišaknijusias stigmas apie runas bei jų panaudojimą.

Runos ir kraujas. Būtinybė ar mitas?

Ne vieną kartą man buvo užduotas klausimas ar runas reikia įkrauti krauju. Atsakymas – TIKRAI  NE.

Dalinuosi Roko Jarašiaus straipsnio apie protėvių egregorą ištrauka, kurioje kalbama apie ritualus, ceremonijas bei galios vietas.

“Dabar minties jėga daug stipresnė negu anksčiau, todėl tam, kad būtų sukurtas energetinis kanalas, tokių fizinių dalykų nebereikia, užtenka išmokti gerai dirbti su vidiniu matymu ir kanalą galima pastatyti mintimis. Šiuolaikiniam žmogui tai yra labai patogu, nes dabar greičiai milžiniški, o atsakymus reikia gauti greitai, tad sunku būtų kažkokiame ofise dėlioti akmenis, kurti laužą, ar gauti vaidilučių. Žinoma, kartais reikia ir laužo ar kitokių dalykų, bet svarbiausia – suprasti ką darai, bei kam tai reikalinga, o ne daryti bandant atkopijuoti, todėl, kad tą kažkas darė, bet nesuvokiant esmės.“

Ši R.Jarašiaus mintis prieš kelis mėnesius absoliučiai transformavo mano požiūrį ties energetinių portalų kūrimu bei stiprinimu. Iš tiesų, pasaulyje, kuriame sąmonės lygis yra žymiai aukštesnis ir platesnis nei senovės laikais, turėti ryšį su energijomis nebereikia didžiosios dalies ritualų, kuriuos dauguma daro tik dėl to, nes „kietai atrodo“ ar taip kažkas pasakė.

Mano manymu, runų įkrovimo būdas krauju yra labai primityvus ritualinis efektas. Tikiu, jog besiplečiančiai sąmonei ir tobulėjančiam žmogui yra svarbu išmokti transformuoti save bei energijų pajutimus per naująją – šviesos prizmę. 

Iš asmeninės patirties sakau, jog  ypatingai stipriam ryšiui su runomis reikia ne kraujo, o išsiplėtusios sąmonės,  išlavintos intuicijos, gebėjimo jausti energijas bei priimti aukštas vibracijas. Tai reiškia, jog norint perleidinėti šviesos energijas, žmogus pats turi gyventi aukštose vibracijose, žmogus pats turi būti šviesa.

Runų nauda žmonijai. Kam jos skirtos?

Runų energijų poveikis ir svarba jau yra žinomi nuo neatmenamų protėvių laikų. Šios sakralios žinios runų praktikų, meistrų dėka ir toliau yra skleidžiamos į dienos šviesą. Be galo džiaugiuosi, jog atsiranda vis daugiau žmonių praktikuojančių šias energijas per šviesos prizmę ir prisideda prie istorinio, magiškojo paveldo puoselėjimo, tobulinimo.

Man yra didžiulė garbė dalintis šiomis žiniomis, savo įžvalgomis, kadangi šis įrankis ir toliau transformuoja ne tik mano, bet ir aplinkinių gyvenimus. ♥ Ateityje pasidalinsiu išsamesniu straipsniu, kuriame giliau kalbėsiu apie asmeninę runų kelionę, patirtis, atliktus gydymus, tyrimus.

Remdamasi literatūra (Freya Aswyn “Northern mysteries & Magick”), savo asmenine ir kitų runų praktikų patirtimi, runų skaitymais ir energijų gydymais atliktais ant savęs bei kitų asmenų, trumpai aptarsiu, kaip runų energijos padeda 4 žmonių kūnams: fiziniam, emociniam, mentaliniam ir eteriniam kūnams.

Nerekomenduoju naudoti šių energijų neturint runų ryšio iniciacijos, nepraėjus runų mokymų. Žmogui, nepažįstančiam šių energijų, tai gali būti pavojinga, kadangi runų energijos gali nesąmoningai atverti gilius pasąmonės klodus bei įvairius energetinius portalus, kurie ne visada yra aukštų vibracijų.

Iš asmeninės patirties sakau, jog energetinių portalų užvėrimai yra daug sudėtingesni nei atvėrimai, tad norint išvengti pasekmių, gauti saugius runų gydymus, rekomenduoju kreiptis į su šviesa dirbančius runų praktikus, gydūnus ar, be abejo, mane. Asmeninės konsultacijos metu ne tik parenku tinkamus energijų junginius, sukuriu ir įkraunu tik Jums veikiančius, saugius bei efektyvius talismanus, bet ir padedu atsakyti į jums rūpimus, aktualius klausimus.

Runų nauda fiziniam kūnui

Runos- tai gydančiosios, saugančiosios energijos. Jau nuo gilios senovės laikų, žmonės, kariai, žyniai, gyduoliai naudojo šias energijas sveikatinimuisi, stiprinti ir apsaugoti savo fizinį kūną ar kitus materijos objektus.

Runų energijos gydo kaulų sąnarius, gerklės uždegimus, akis, įvairius organus ir kitas kūno dalis. Taip pat runos padeda priimti ir išlaisvinti savo moteriškąjį /vyriškąjį pradą, nors turbūt pradų temą būtų taisyklingiau taikyti prie mentalinio ir emocinio kūno temos.

Toliau tyrinėjant įvairias runų energijų kombinacijas, natūralius gydymo metodus, pastebėjau ir pajutau, jog runas apjungiant su Reiki ir kristalų energijomis, yra pasiekiamas daug greitesnis ir efektyvesnis gydymo rezultatas, nei sintetiniai vaistai.

Tikrai nesu vakarų medicinos priešininkė ir manau, jog tam tikrose situacijose medikų pagalba yra būtina, tačiau tvirtai tikiu, jog farmacijos imperija tik ir ieško būdų kaip iš rinkos išstumti natūralias gydymo priemones, dovanotas žmonijai iš Kosminės Dievo Sąmonės. Tradicinė vakarų medicina į žmones žiūri kaip į atskiras dalis, vietoje to, kad žiūrėtų į žmogų kaip į visumą ir mokytųsi suvokti, jog fizinis kūnas – tik labai maža dalis to, kas yra.

Runų nauda mentaliniam, emociniams, eteriniams kūnams

Mentalinių, emocinių ir eterinių kūnų atskirai neanalizuosiu, kadangi šie kūnai yra glaudžiai susijungę tarpusavyje bei pasąmone. Norint sužinoti daugiau apie šiuos energetinius kūnus, jų svarbą bei funkcijas, rekomenduoju plačiau pasidomėti tuo individualiai. 

Šioje pastraipoje didžiausią dėmesį skirsiu mūsų pasąmonei, įsitikinimams, mintims, jausmams ir kaip runos padeda geriau pažinti save bei išsilaisvinti iš pasąmoninių minčių kalėjimų, traumų.

Runos tai ne tik magų ir ezoterikų įrankis. Šiuos archajiškuosius simbolius analizavo ir garsusis šveicarų psichiatras Carl‘as Jung‘as. Mano atliekami runų skaitymai ir dėlionės, psichologiniu atžvilgiu yra paremti būtent  Jung‘o sielos (angl.k. – psiche) analizės žemėlapiu.

psyche.zemelapis

Sulig kiekviena runų skaitymo praktika ir šių simbolių tyrinėjimo diena, atrakinu dar neatrakintus gylius, visatos paslaptis ir suvokiu, jog šiose energijose slypi žodžiais nenusakoma išmintis. Runos – tai šventas energetinis įrankis, padedantis pažvelgti į kolektyvinę bei žmogaus pasąmonę, Aukščiausiąją sąmonę, sielą, jausmus ir įvairias laiko juostas, tarpdimensinius pasaulius.

Runų pagalba kontaktuoju su savo bei kitų asmenų sielos vedliais, bendrauju su protėviais. Sielos vedlių perduodamos žinutės padeda ir paskatina žmones pasitikėti savo jėgomis, perteikia vertingus patarimus, ką žmogui palanku ar nepalanku daryti įvairių klausimų atvejais.

Šviesos ir meilės būtybių energijos, per mane perteikia tikslingiausias žinutes bei padeda pažvelgti į gyvenimą iš aukštesnės, platesnės ir šviesesnės perspektyvos.

Runų energijos ne tik padeda išjudinti nusistovėjusias nuostatas ir įsitikinimus, ribojančius gyvenimo kokybę, bet ir suteikia jėgų ir pasitikėjimo savimi keisti gyvenimą pozityvių pokyčių link. Šis šventasis įrankis padeda pažinti save, pamatyti ir išanalizuoti karmą bei duoda patarimus, kaip ją išdirbti ir maksimaliai atsiskleisti visu savo potencialu.

Savo valios ir vienos runos dėka, per vieną naktį įveikiau 6 metus trukusią priklausomybę rūkymui. Susijungusi su savo Aukštesniąja sąmone, tapau josios laidininke ir balsu pati sau transliavau Dievišką žinojimą, ką turiu daryti toliau, vardan savo gyvenimo misijos. 

Runomis žvelgdama į gilią praeitį, dažnai pamatau tam tikras vaikystės ar paauglystės psichologines, emocines traumas, kurios pasąmoniškai veikia pasirinkimus bei gyvenimo kokybę šią dieną. Iškeldama šias traumas į paviršių, padedu su jomis dirbti bei suteikiu informaciją ir priemones kaip paleisti ir keisti sąmonės bei širdies plėtimąsi ribojančius minčių ciklus.

Runų aktualija šiandien

Istorija ne kartą parodė, jog keičiantis pasauliui, įvairios tradicijos, kalbos ir ritualai įgauna naujus pavidalus. Dievų profiliai taip pat nėra tobuli, veikiau nuolat besikeičiantys kartu su tikinčiaisiais, įvairių religijų šalininkais. Gyvenimas nėra stagnacijoje, viskas nuolat keičiasi ir tai nėra nei blogai, nei gerai – tiesiog taip yra.

Tikiu, jog evoliucionuojant  Visatos sąmonei bei žmonijai įžengus į Naująją Vandenio Erą yra svarbu suvokti, jog dabar Žemės bei visatos dažniai yra daug aukštesni nei anksčiau. Iš patirties sakau, jog darbas su aukštomis vibracijomis yra visiškai saugus, patikimas, palankus sielos bei žmonijos evoliucijai, yra daug šviesesnis ir lengvesnis energetiškai.  

Ilgai bemąstydama kaip užbaigti šį straipsnį, atsisėdau į meditaciją ir užmezgiau kontaktą su  trejomis Pleiadians šviesos būtybėmis, kurias dar kitaip vadina Šiaurės Skandinavų “ateiviais”. Tad jų, channeling’o būdu perteikti Dieviško žinojimo žodžiai ir užbaigs šį straipsnį apie runas. ☺

“Esame iš Pleiados. Jūs nesate vieni. Jūs nesate atskirti nuo gyvenimo. Visi esate susijungę su kosmine sąmone. Mes atvykome iš toli tam, kad perduotume žmonijai žinutes apie šiuos šviesos įrankius, padėsiančius keisti gyvenimo sampratą.

Mes norime Jums padėti žengti šviesos keliu. Mes norime Jums padėti suvokti gyvenimo kelią. Atverkite širdį, atverkite sąmonę, įsileiskite tikėjimą apie savo Dieviškumą. Žinojimas teka per kiekvieną iš Jūsų. Jūs visi esate kanalai ir energijų laidininkai. 

Mes Jus be galo mylime ir norime Jums padėti pabusti iš iliuzijos, kurį vadinate gyvenimu. Metas pabusti ir įsiklausyti į kosminės sąmonės išmintį.

Naudokite šias energijas atsakingai, su tyromis minčių intencijomis ir šitaip pakeisite pasaulį. Tai raktas į visatos išmintį, tad pažinkite, saugokite ir rūpinkitės šiuo įrankiu.

Gerbkite vieni kitus, tarnaukite Žemei ir kosminei sąmonei. Būkite pagarbūs, nesipykite, mylėkite. Būkite palaiminti ir apsaugoti. Dalinkitės su pasauliu vidiniu žinojimu ir šviesa. Būkite šviesa. Mes Jus mylime. 

Norint suvokti aukščiausiąjį žinojimą, turite atsiverti ir nustoti vertinti tarp gero ir blogo. Leiskite viskam būti. It ALL is and thy shall be to continue on the face of the Earth Goddess. Patirkite tai, kas yra.

Dalinkitės. Rūpinkitės savimi ir vieni kitais. Jūs esate viena didelė šeima. Mes visi esame viena didelė šeima ir Dieviškoji meilė, tiesa, šviesa.”

Pasidalink su draugais:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest